Biologické rekultivace

Rekultivace lesnická, zemědělská a technická, lesní práce

Hlavní obor činnosti firmy přinesl stabilitu a budoucnost při realizaci zakázek ozeleňování rekultivovaných ploch Sokolovského hnědouhelného revíru.

Firma získala významné zakázky a může dnes předvést řadu úspěšných velkoplošných rekultivací jak lesnických tak i technických (lesní cesty, kanalizace, odvodnění výsypek).

S lesnickou rekultivací souvisí pak lesní práce,kdy naše firma je schopna provádět komplexně veškerou pěstební činnost v lese i ochranu lesa proti zvěři, buřeni a hmyzu.