Rekultivace

     
 • Ochranný protihlukový pás Lomnice r.1994 - SU a.s.
 •    
 • Lesnická rekultivace - Výsypka Týn r.1995 - SU a.s
 •    
 • Lesnická rekultivace - Boučí etapa I. r. 1995 - SU a.s.
 •    
 • Lesnická rekultivace - Boučí III.etapa r. 1996 - SU a.s.
 •    
 • Ochranný lesní pás Nové Sedlo r. 1996 - SU a.s.
 •    
 • Rekultivace Lomu Michal r.1997 - SU a.s.
 •    
 • Rekultivace Smolnické výsypky I. etapa r. 1995-2008 - SU a.s.
 •    
 • Rekultivace výsypky Dolní Nivy r. 1999-SU a.s.
 •    
 • Rekultivace Podkrušnohorská výsypka D.Nivy r. 1999 -SU a.s.
 •    
 • Ošetření deponií ornice, odstr.nálet.dřevin r. 1999 - SU a.s.
 •    
 • Rekultivace lomu Jiří-Vnitřní výsypka - SU a.s. r.2001
 •    
 • Rekultivace-Ochranný pás Lomnice -Lomnický lom- SU a.s r.2001
 •    
 • Lesnická rekultivace Smolnické výsypky-stavba I. r.2001
 •    
 • Rekultivace Smolnicke vysypky I. etapa - Bílá Voda a Smolnický vrch a.s
 •    
 • Lesnická rekultivace Marie jižní svahy I.etapa r. 2001 SU a.s.
 •    
 • Prořezávka rekultivace Pastviny-jižní svahy nad obcí Lomnice r. 2001
 •    
 • Lesnická rekultivace Boučí hor. 480 II.etapa- SU a.s. r. 2001
 •    
 • chranný les.pás Pískovec- 4.etapa – SU a.s r. 2002
 •    
 • Lesnická rekultivace Michal záp.část l – SU a.s. r. 2002
 •    
 • Lesnická rekultivace Smolnické výsypky II. etapa, plocha B + C ha SU a.s. r. 2003 25,36
 •    
 • Lesnická rekultivace Smolnické výsypky II. etapa, plocha A + D SU a.s. r. 2004 18,14
 •    
 • Lesnická a rekultivace Medard Libík IV et. SSŽ a.s. r 2004-05 101,00 ha
 •    
 • Zemědělská rekultivace Medard Libík IV. et. SSŽ a.s. r 2005 12,50 ha
 •    
 • Rekultivace skládky odpadů Chocovice STRABAG a.s. r. 2004