Sadové úpravy, okrasné zahrady

     
 • Ozelenění Severní dálniční obchvat Chebu r. 1996
 •    
 • Ozelenění čerp.stanice Bodurek Sokolov r. 1996
 •    
 • Ozelenění čerp.stanice BSS Vojtanov r. 1997
 •    
 • Obnova zámeckého parku Sokolov r. 1998
 •    
 • Ozelenění sídliště Vítězná Sokolov r.1998
 •    
 • Ozelenění přeložky silnice Kr.Poříčí-Pískovec r. 1999
 •    
 • Údržba-Přeložka silnice H.Pískovec Kr.Poříčí r.2000
 •    
 • Ozelenění Autoservis Schoner Sokolov r.1998
 •    
 • Sadové úpravy supermarket Kaufland Cheb r. 1999
 •    
 • Založení výsadby Lidická ulice Ostrov n/Or.1999
 •    
 • Sadové úpravy supermarket Edeka K.Vary r. 1999
 •    
 • Protihluková bariéra hřiště Vítězná Sokolov r. 1999
 •    
 • Trávník hřiště u školy Vítězná Sokolov r. 1999
 •    
 • Sadové úpravy u školy Vítězná Sokolov r. 1999
 •    
 • Ozelenění a založení trávníku Liapor Vintířov r. 1999
 •    
 • Výsadba keřů Husovy sady Sokolov r. 1999
 •    
 • Výsadba kruh.odpočívadel, obnova živých plotů Město Ostrov r. 1999
 •    
 • Výsadba na 18.etapě Město Ostrov r. 2000
 •    
 • Výsadba Husovy sady Sokolov r. 2000 - TS Sokolov
 •    
 • Sadové úpravy v areálu Sopek Sokolov r. 2000
 •    
 • Doplnění Územního systému ekol.stability.- Lokalita Na Milíři K.Vary r.2000-Město K.V.
 •    
 • Město Habartov-výsadba okras.dřevin r.2000
 •    
 • TS Sokolov-úprava hřbitova Sokolov r.2000
 •    
 • Správa láz.parků K.ary. - sad.úpravy Krajský úřad r. 2001
 •    
 • HERSTAV Litoměřice-výsadba hotel Venus K.V. r. 2001
 •    
 • TIDE Development Praha-ozelenění parteru hotel Venus K.Vary r. 2001
 •    
 • BAUSTAV K.Vary-ozelenění dostavba nemocnice K.Vary-2001
 •    
 • SOTES Sokolov s.r.o. -výsadba zám.parku Sokolov r. 2001
 •    
 • SOTES Sokolov s.r.o. - výsadba tisů v Husových sadech r.2001
 •    
 • Spec.stavby Most - založení trávníku arelu firmy Glaverbel Oloví r. 2001
 •    
 • Konig Porzellan D.Rychnov - údržba trávníku r. 2001
 •    
 • MAVEX Cheb - sad.úpravy r. 2001
 •    
 • Spec.stavby Most – sad.úpravy Glaverbel Oloví r. 2001
 •    
 • ČSTV Praha – stavba a založení trávníku fotbalového hřiště TJ Sokol Citice r. 2002
 •    
 • EUROSPA K.Vary – květ. výzdoba hotel Venus K.Vary r. 2002
 •    
 • MěÚ Sokolov - výsadba dřevin - r. 2001
 •    
 • bss Báňská stavební společnost Sokolov - sad.úpravy Gymnázium Sokolov r. 2002
 •    
 • bss - Ozelenění Autoservis Schöner Karlovy Vary 2003
 •    
 • bss - Založení trávníku Autoservis Schöner Cheb 2003
 •    
 • LIDL v.o.s. – Rekonstrukce opěrné zdi Supermarket Sokolov 2004
 •    
 • LIDL v.o.s. – Sadové úpravy - Supermarket Sokolov 2004
 •    
 • bss – založení trávníku rekreační areál Michal 2004 30 000 m2
 •    
 • STRABAG a.s. – sadové úpravy čerpací stanice ONO „CHEB-Y“