Zemní práce, drobná stavební činnost

     
 • OÚ Šabina – vyčištění a obnova rybníka pro chov ryb 1998
 •    
 • Stavba rybochovného rybníka s napájecí soustavou Kynšperk n/O 1999
 •    
 • Město K.Vary - Rekonstrukce dětského hřiště Karlovy Vary
 •    
 • Lajka s.r.o. Kynšperk n/O - zemní práce při stavbě montážní haly 1999
 •    
 • Stavba rybochovného rybníka s napájecí soustavou Kynšperk n/O 1999
 •    
 • Město K.Vary - Demolice a likvidace chatové osady Na Milíři K.Vary rok 2000-
 •    
 • OÚ Šabina Výstavba hřiště na odbíjenou a košíkovou Šabina r. 2000
 •    
 • SU a.s. Stavba cesty do Lomu Michal
 •    
 • SU a.s. Stavba odvod. sítě, potrubí výsypka Boučí III.
 •    
 • Dláždění čedičových ploch sídlo Kraj. úřadu K.Vary –r.2001-Správa láz.parků K.Vary
 •    
 • Terénní modelace a morénová pole sídlo Kraj.úřadu K.Vary –r.2001-Správa láz.parků K.Vary
 •    
 • Město Sokolov- stavba kamenné spárové zdi r. 2001
 •    
 • SOTES Sokolov s.r.o.-přístupová cesta hřbitov Sokolov
 •    
 • ČSTV Praha – stavba fotbalového hřiště TJ Sokol Citice r. 2002
 •    
 • Stavby silnic a železnic K.Vary – Polní cesty,dřev.chodník Šabina – r. 2002
 •    
 • SOTES Sokolov s.r.o. - stavba vsypové loučky hřbitov Sokolov 2001,2002,2003
 •    
 • SOTES Sokolov s.r.o. - komplexní rekonstrukce hřbitovní zdi a osazení parapety r. 2003
 •    
 • Pozemkový úřad Sokolov,Mze ČR – stavba polní komunikace v rámci poz. úprav 2004