Sadové úpravy

Sadové úpravy, komplexní péče o dřeviny, krajinné výsadby

Nedílnou součástí firmy jsou sadové úpravy a výsadby především ve městech a obcích.

Firma provedla a provádí řadu velkých výsadeb okrasných dřevin a alejových stromů v intravilánech obcí a měst v západočeském kraji včetně celoplošných příprav půdy, zemních prací.

Samozřejmostí je odbornost při výsadbách, která uspokojí i náročné i speciální přání investora. Jistotou pro investory v oblasti veřejných zakázek jsou reference o naší firmě, záruka minimálně 3 leté garance na provedené výsadby. Zároveň nabízíme rozvojovou údržbu na založenou zeleň a stromy stávající včetně odborných rad i konzultací co se týče vývoje a zdravotního stavu dřevin.

Firma spolupracuje s odborníky a soudními znalci v oboru dendrologie a posuzování zdravotního stavu
a vitality stromů.


  Návrhy a založení zahrad